Skip to main content
Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED – I MERE END BLOT TRADITIONEL FORSTAND

Ligesom for mange andre giver det for os kun mening at tænke i bæredygtige produkter. Specielt i forhold til udviklingen og produktionen. Trods navnet er vi helt igennem danske, og det fornægter sig ikke, når man ser på produktionen af et Combiwall produkt. Selve produktionen foregår naturligvis i Danmark, ligesom langt de fleste dele og komponenter er dansk produceret. Et lavt CO2 aftryk er vores klare fokus. Og selv om det allerede er lavt, arbejder vi løbende på at gøre det endnu mindre.

For os stopper bæredygtighed dog slet ikke her. Vi kigger i lige så høj grad på den bæredygtighed produktet opnår, når det først er i brug. Hvor andre produkters holdbarhed kan afhænge af ændrede behov hos brugere, kan vi med vores unikke profil og patenterede lukning, løbende videreudvikle væggens udtryk og funktion sammen med brugerne – efterhånde som behovet ændres. Et koncept vi kalder [RE] THINKING. Således bliver bæredygtighed til andet end “blot” optimeret produktion af produkterne og genbrug – cradle to cradle. Det unikke ved produkter fra Combiwall, er deres evne til at kunne ændres løbende, og dermed forny produkternes livscyklus igen og igen. Det er bæredygtighed i anden potens.

Men selvfølgelig har vi også fokus på, hvad der sker, når der ikke er flere livscyklusser tilbage i vores produkter. Vores fokus ligger her på genanvendeligheden, af de komponenter vi benytter.

Vi har derfor udarbejdet en projekt Bæredygtighedsrapport med netop dette fokus. En rapport vi generer til alle projekter, vi udfører for vores kunder og samarbejdspartnere, for at skabe gennemsigtighed og give ro i maven for alle parter.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi ser, tænker og arbejder med bæredygtigt byggeri.

It’s all about

[RE] THINKING

Med Re-Thinking kan jeres produkt nu have mange livscykluser i stedet for blot 1. For når I køber en væg eller et andet produkt fra Combiwall, er der reelt ikke en decideret udløbsdate på produktet. Det skyldes den patenterede lukning og profilets opbygning. Dette giver mulighed for at genbruge hele eller dele af produkterne i f.eks. en ombygning eller flytning til en ny lokation. Et produkt fra Combiwall er reelt ikke at betragte som nagelfast inventar – det er hvad vi mener er produkter med høj bæredygtighed.

REUSE

[RE] USE

Combiwalls store fokus på genanvendelighed har også vidtrækkende perspektiver, når vi ser på det økonomiske aspekt. Allerede første gang I ønsker at bygge om, eller ændre i jeres indretning, er besparelsen stor. Genbruger I væggen 1:1 og blot flytter den, er det reelt kun udgifter til håndværkere I skal indregne i jeres byggebudget.

Combiwall er for jer:
Der løbende har behov for at ændre indretningen af forskellige lokaler. For jer der samtidig gerne vil tænke langsigtet og dermed minimere omkostninger, der normalt er forbundet med opførelsen af en helt ny væg til eksempelvis en ny lejer. Se forskellige eksempler på brugen af vores profil her.

[RE] DESIGN

Med produkter fra Combiwall får I en løsning, der følger med, når nye behov opstår. En løsning der muliggør, at der ikke længere behøver være langt fra tanke til handling. Uanset om det gælder ombygning, udbygning eller genopførelse af et kontor, mødelokale eller maskine indpakning. Uden at skulle starte forfra vel at mærke. Udbyg eller ombyg den eksisterende Combiwall væg når behovet opstår.

Combiwall er for jer:
Der ønsker fleksibiliteten til at kunne træffe nye beslutninger for virksomhedens fysiske rammer. Alt dette uden det nødvendigvis er ensbetydende med store udgifter og uoverskuelige arbejdsopgaver til følge. Læs mere om vores fleksible profil her.

[RE] CYCLE

Bæredygtighed er i kernen af alt vi udvikler. Derfor er det også helt naturlig at vores fokus og tankegang er “cradle to cradle” når det kommer til sidste livscyklus for vores produkter. De består således af næsten 100% genanvendelige produkter. Al aluminium kan efterfølgende omsmeltes og genbruges 100%, ligesom det meste indhold i væggen (glas, plader mm.) uden problemer kan genanvendes.

Combiwall er for jer:
Der ønsker det unikke og fleksible nu, men samtidig også tænker i bæredygtighed på den længere bane, når produktet har nået sidste livscyklus.